پروژه ها

گیرین

کارفرما : نوآوران صنعت سبز پارس محل احداث : کارخانه سیمان کرمان تناژ :7تن تجهیزات غبارگیری

کاورنان

کارفرما : کارخانه سنگ کاورنان تناژ : 90 تن ارتفاع : 10 متر طول و عرض : 20*72متر

سوله شیشه اردکان یزد

کارفرما : کارخانه شیشه ارکان یزد محل احداث : یزد – اردکان تناژ : 1000تن ارتفاع : 13 متر طول و عرض : 100*72 متر