سوله شیشه اردکان یزد

کارفرما : کارخانه شیشه ارکان یزد محل احداث : یزد – اردکان تناژ : 1000تن ارتفاع : 13 متر طول و عرض : 100*72 متر